– De Keuken Specialist is bij de opdrachtgever niet verantwoordelijk voor zijn/haar scheve muren en vloeren en hebben geen invloed op de afwerking op de keuken montage.

– Indien uw inmeting verkeerd is gedaan nemen wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Mocht informatie hieromtrent achterwege blijven en later aan het licht komen, zullen onze monteurs het werk neerleggen en vertrekken, het werk zal als voltooid worden gerekend.

– De werklocatie dient vrij te zijn van overtollige materialen, puin e.d. Verder moet deze locatie opgeschoond zijn en vrij van kalk-, cement- en vuilresten en losse gedeelten en zo nodig – tenzij partijen anders zijn overeengekomen – volledig vlak, waterpas, bezemschoon en permanent droog ter beschikking worden gesteld.